Умови та положення

ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ від «18» травня 2018 року

Умови користування сайтом

Цей сайт (а також всі наступні сайти-спадкоємці цього сайту і всі Послуги у значенні, визначеному нижче) (надалі - «Сайт AXENT») управляється ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» (далі - «AXENT», «ми», «нас» або «наш»). Ми надаємо користувачам Сайту AXENT доступ до контенту і послуг, пов'язаних з нашою компанією і нашою продукцією, включаючи аудіовізуальний контент, зображення, текстовий матеріал, дані та інший контент і послуги (далі спільно - «Послуги»). Просимо вас уважно ознайомитися з цими Умовами користування сайтом (далі - «Угода») до початку користування Сайтом AXENT. Користуючись Сайтом AXENT, ви погоджуєтесь виконувати умови цієї Угоди. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди, просимо вас відмовитися від користування Сайтом AXENT. Крім того, користуючись Сайтом AXENT, ви підтверджуєте, що досягли повноліття і можете укласти цю Угоду або, у разі якщо ви не досягли повноліття, отримали згоду батьків або опікуна на укладення цієї Угоди. Якщо ви не досягли повноліття і не отримали згоду батьків або опікуна на укладення цієї Угоди, ви не можете користуватися Сайтом AXENT. Ця Угода є безоплатним Договором, що заключається між ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» з одного боку та фізичною особою, дані якого/якої зазначені в формах на інтернет-сайті https://axent.com.ua (далі – «Користувач») і вважається укладеним з моменту надання згоди Користувачем з умовами Угоди.

Ми залишаємо за собою право на повну або часткову зміну цієї Угоди на наш власний розсуд і на надання вам повідомлення про таку зміну будь-яким розумним способом, включаючи без обмеження шляхом опублікування зміненої версії цієї Угоди на Сайті AXENT. Ви можете визначити останню дату поновлення шляхом перегляду пункту «ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ», який знаходиться вгорі цієї Угоди. Якщо ви продовжуєте користуватися Сайтом AXENT після опублікування змін цієї Угоди, ви погоджуєтеся з внесеними змінами, якщо тільки зміни не будуть застосовуватися ретроспективно щодо будь-яких спорів, що виникли між нашою компанією і вами у зв'язку з цією Угодою до дати внесення відповідних змін. Якщо ви не згодні з будь-якими змінами, що вносяться до цієї Угоди, ви не можете користуватися Сайтом AXENT. Час від часу ми можемо змінювати або закривати доступ до будь-якої частини Сайту AXENT або надавати деяким або всім користувачам Сайту AXENT додаткові можливості, за умови дотримання всіх обмежень, передбачених законом щодо реалізації з нашого боку такого права.

У рамках цієї Угоди представлені нижче терміни повинні мати такі значення:
• «Угода з Офіційним Дилером AXENT» - це договір купівлі-продажу продукції під товарним знаком AXENT (у сукупності з усіма умовами, викладеними в цьому документі), укладений між компанією AXENT і Офіційним Дилером AXENT;
• «Офіційний Дилер AXENT» (далі також «Дилер») - це юридична особа, (a) яка підписала Угоду з Офіційним Дистриб’ютором AXENT; та (b) яка регулярно купує продукцію відповідно до Угоди з Офіційним Дистриб’ютором AXENT і не має невиконаних зобов'язань перед компанією Дистриб’ютором.

1. Контент, розміщений Офіційними  Дилерами AXENT
Офіційні Дилери AXENT представляють собою незалежних сторонніх покупців продукції AXENT і не мають будь-якого іншого зв'язку з компанією ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» (офіційного дистриб’ютора AXENT), її материнськими, дочірніми або афілійованими компаніями (далі спільно - «Афілійовані особи»). ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» не несе відповідальності за заяви, дії чи бездіяльність, вчинені Офіційними Дилерами AXENT у зв'язку або за допомогою Сайту AXENT або іншим чином. Ви також визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ні ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», ні її Афілійовані особи не мають контролю і не несуть відповідальність за зміну конфігурацій Сайту AXENT або персоналізованих сайтів, здійснену Офіційними Дилерами AXENT, а також за будь-які матеріали, передані вам Офіційними Дилерами AXENT. Така інформація, матеріали та індивідуальні налаштування повинні іменуватися далі як «Контент незалежних Дилерів AXENT».
Ні ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», ні її Афілійовані особи (а) не вживають жодних заходів для перевірки точності або надійності Контенту незалежних Дилерів AXENT або інших матеріалів, переданих вам Офіційними Дилерами AXENT, а також (b) не приймають на себе жодних зобов'язань і не дають гарантій щодо безпеки будь-яких комунікацій, здійснюваних між вами і Офіційними Дилерами AXENT з використанням Контенту Офіційних Дилерів AXENT (наприклад, електронні посилання, опубліковані Офіційними Дилерами AXENT). Крім того, у випадку якщо ви передаєте будь-яку інформацію Незалежному Дилеру AXENT, ні компанія ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», ні її Афілійовані особи не беруть на себе жодних зобов'язань і не надають жодних гарантій щодо заходів із забезпечення конфіденційності або збереження даних, отриманих Офіційними  Дилерами AXENT.

2. Інформація, яка надається вами на Сайті AXENT
Надані вами за допомогою Сайту AXENT персональні дані будуть оброблятися у відповідності з Положенням про конфіденційність AXENT, з яким можна ознайомитися тут, а також відповідно до Повідомлення про володільця персональних данних, склад, зміст та мету збору персональних даних, осіб, яким передаються персональні дані, про права суб'єкта персональних даних (надалі «Повідомлення про персональні дані), що знаходиться за посиланням. Якщо ви надаєте які-небудь персональні дані третій стороні у зв'язку з Сайтом AXENT (наприклад, за допомогою стороннього додатка, як визначено в розділі 12 нижче), просимо вас прийняти до уваги, що (а) збирання, використання та розголошення такої
інформації з боку такої третьої сторони будуть здійснюватися відповідно до правил щодо забезпечення конфіденційності, встановленими такою третьою стороною, а не ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», і (b) ми не несемо відповідальності за збирання, використання або розголошення інформації з боку таких третіх осіб або яких-небудь інших третіх осіб, включаючи без обмеження Офіційних Дилерів AXENT. Ви підтверджуєте та гарантуєте, що вся інформація, яку ви надаєте у зв'язку і використанням Сайту AXENT, є вірною, точною і повною, і що ви будете вносити в таку інформацію будь-які зміни, необхідні для підтримки її вірності, точності і повноти. ЯКЩО ВИ НАДАЄТЕ ДОСТУП ДО СВОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ АБО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ АБО У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ AXENT, ВИ РОБИТЕ ЦЕ ТІЛЬКИ НА СВІЙ РИЗИК І ПІД СВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

3. Реєстрація, імена і паролі користувачів
Для отримання доступу до деяких розділів або можливостей Сайту AXENT, наприклад, для опублікування будь-якої Інформації, що надається (у значенні, визначеному в розділі 5), від вас може знадобитися реєстрація. Для цілей такої реєстрації ви не можете використовувати (і ми можемо відмовити вам у реєстрації) будь-яке ім'я користувача або електронну адресу, що (і) належить або вже використовується іншою особою, (іі) використання якого може бути витлумачено як спроба видати себе за іншу особу, (ііі) порушити права інтелектуальної власності або інші права іншої особи або призвести до правопорушення, або (іv) у використанні якого ми можемо відмовити з іншої причини на наш власний розсуд. Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності будь-якого пароля, який ви можете використовувати для отримання доступу до Сайту AXENT, і ви погоджуєтесь нікому не передавати свій пароль і ім'я користувача, а також не дозволяти і іншим чином не надавати можливість третім особам користуватися Сайтом AXENT від вашого імені. Ви несете повну відповідальність за будь-яке користування Сайтом AXENT, здійснюване від вашого імені. Ви зобов'язуєтесь інформувати ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» про будь-які випадки неправомірного використання вашого паролю чи імені користувача або про будь-які інші випадки порушення безпеки, пов'язані з вашим аккаунтом, вашим призначеним для користувача ім'ям або Сайтом AXENT, а також зобов'язуєтесь «виходити» (використовуючи відповідне посилання) зі свого аккаунта на сайті AXENT (якщо це можливо) в кінці кожного відвідування. Ми не несемо відповідальність за будь-які збитки або збитки, пов'язані з невиконанням вами зазначених вище зобов'язань. Якщо ви є Офіційним Дилером AXENT, ви погоджуєтеся з тим, що ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» може ідентифікувати вас в такій якості під час користування Сайтом AXENT (наприклад, за допомогою значка чи іншого засобу ідентифікації). Якщо ви не бажаєте, щоб вас ідентифікували таким чином, ви не повинні користуватися Сайтом AXENT.

4. Правила поведінки
Під час користування Сайтом AXENT ви погоджуєтесь дотримуватися всіх законів, правил і норм, а також поважати права і гідність інших осіб. Крім того, користування Сайтом AXENT обумовлюється дотриманням правил поведінки, викладених у розділі 4 цієї Угоди. Недотримання з вашого боку положень цієї Угоди або зазначених правил поведінки (включаючи без обмеження ваше повторне порушення авторських прав у зв'язку або за допомогою використання Сайту AXENT) може призвести до відмови в доступі до Сайту AXENT відповідно до розділу 18 цієї Угоди.
Ви погоджуєтесь не здійснювати таких дій:

• При користуванні Сайтом AXENT розміщувати, передавати або іншим чином надавати доступ:
до будь-якої інформації або матеріалів, які є або можуть: (а) містити загрозу, мати характер сексуального домагання, принижувати чию-небудь гідність, честь, є проявом ненависті або залякування; (b) дискредитувати інформацією або наклепом; (с) є сфальсифікованими або незаконними; (d) є непристойними, неналежними, які містять порнографічний чи іншій образливий матеріал; або (е) матеріал, захищений авторським правом або є об'єктом інтелектуальної власності іншої особи, матеріалом, захищеним законодавством, що гарантує недоторканність приватного життя або іншим законодавством , без безпосередньої письмової згоди власника такого права;
до яких-небудь матеріалів, які можуть послужити причиною виникнення кримінальної або цивільної відповідальності, які можуть призвести до вчинення кримінального злочину; які пропагують азартні ігри; або які містять інструкції щодо вчинення таких неправомірних дій, як «взламування» або «шахрайство»;
до якого-небудь вірусу, «хробака», «трояна», «великоднього яйця», програми з таймером дії, шкідливого коду, шпигунського модулю чи іншому комп'ютерного коду, файлу або програми, яка є шкідливою або яка призначена для заподіяння шкоди, викрадення, псування, втручання або переривання дії або контролю над
використанням будь-якого комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення; o до яких-небудь Незапитуваних або неправомірних рекламних матеріалів, спаму, масових розсилок, здійснюваних без згоди одержувачів, реклами фінансових пірамід чи інших інвестиційних можливостей чи до будь-яких інших матеріалів нав'язливого характеру без попереднього, вираженого в однозначній і чіткій формі згоди компанії
AXENT;
до яких-небудь електронних повідомлень, що стосуються компанії AXENT або якоїсь фізичної особи, що розсилаються без відома компанії AXENT і такої фізичної особи або без її попереднього схвалення, або розсилається, порушуючи законодавство;
до яких-небудь персональних даних іншої фізичної особи без її законної на те згоди;
до яких-небудь матеріалів, що є інформацію недоступною для громадськості про компанію без її попередньої згоди.

•  Користуватися Сайтом AXENT для будь-яких шахрайських або незаконних цілей.
•  Користуватися функцією запрошення на Сайті AXENT для відправки запрошення тій особі, яку ви не знаєте особисто, і не впевнені в тому, що вона прийме таке запрошення.
•  Користуватися Сайтом AXENT для того, щоб звести наклеп, порушити, потурбувати, вистежити або втрутитися в законні права інших осіб, включаючи без обмеження права на недоторканність приватного життя інших осіб, або щоб отримати інформацію про користувачів Сайту AXENT.
Видавати себе за іншу фізичну або юридичну особу, включаючи, без обмеження, будь-яких співробітників, агентів або інших Дилерів AXENT, в тому числі за допомогою (а) помилкових заяв або спотворення інформації про ваші зв'язки з будь-якою такою фізичною або юридичною особою у зв'язку з використанням Сайту AXENT, або (b) прямої або непрямої заяви про те, що ми якимось чином підтверджуємо ваші заяви.
•  Втручатися або порушувати роботу Сайту AXENT, серверів або мереж, які використовуються для надання доступу до Сайту AXENT, або порушувати які-небудь вимоги, процедури, політики або правила роботи в таких мережах.
Обмежувати або перешкоджати будь-якій іншій особі у використанні Сайту AXENT (включаючи без обмеження шляхом взлому або нанесення шкоди якомусь розділу Сайту AXENT).
•  Користуватися Сайтом AXENT з метою (а) реклами, пропозиції продажу або покупки яких-небудь товарів або послуг в будь-яких комерційних цілях або іншим чином сприяти просуванню послуг, компаній або можливостей, або (b) нав'язування відвідувачам або користувачам Сайту AXENT відвідування, підписки або реєстрації в будь-яких комерційних онлайн-сервісах або інших організаціях, без попередньої письмової згоди компанії AXENT; за винятком тих випадків, коли ви є Офіційним Дилером AXENT, який отримав схвалення компанії AXENT на використання Сайту AXENT для таких цілей.
•  Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, перепродавати, посилатися або іншим чином використовувати в комерційних цілях будь-яку частину Сайту, право на користування або отримання доступу до Сайту AXENT, за винятком випадків, коли ви є Офіційним Дилером AXENT, уповноваженим компанією AXENT на використання Сайту AXENT для таких цілей.
За винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством, модифікувати, адаптувати, перекладати, перепроектувати, декомпілювати або дизасемблювати будь-яку частину Сайту AXENT.
•  Видаляти повідомлення про будь-які авторські права, товарні знаки або інші майнові права, що утримуються на Сайті AXENT або в розміщених на ньому матеріалах.
•  Вбудовувати в інші сайти будь-які частини Сайту AXENT або створювати сайт-копію Сайту AXENT або його частин.
•  Створювати бази даних шляхом завантаження та зберігання контенту, розміщеного на Сайті AXENT.
Використовувати роботів, павуків, спеціальні комп'ютерні програми або інші ручні або автоматичні засоби для отримання, індексування або збору контенту, розміщеного на Сайті AXENT; або відтворювати або вводити в оману навігаційну систему Сайту AXENT без попередньої письмової згоди ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ».
•  Встановлювати віджети, що надаються ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», на сторонніх сайтах в порушення правил, встановлених на таких сторонніх сайтах (у тому числі умов, що регулюють користування такими сайтами).
•  Крім того, ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ви (а не ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ») несете відповідальність за отримання і утримання всього телекомунікаційного, широкосмугового та комп'ютерного обладнання та послуг, необхідних для доступу та користування Сайтом AXENT, а також за оплату всіх витрат, пов'язаних з таким обладнанням і послугами.

5. Інформація, що надається
а. Загальні положення . Сайт AXENT може містити такі розділи, в яких ви зможете розміщувати інформацію та матеріали, включаючи без обмеження текстовий матеріал, зображення, фотографії, графічні елементи, музику, відео, аудіовізуальні твори, дані, інформацію, файли, посилання та інші матеріали (надалі - «Інформація, що надається»). Ви зберігаєте за собою право власності на всі розміщувані вами матеріали за умови дотримання положень цієї Угоди (включаючи положення, що регулюють надання ліцензій і зазначені в розділі 5 (b)). Цим ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що ви не маєте права на використання або включення в будь-яку вашу Інформацію, що надається або інші матеріали будь-якого
контенту або матеріалів, що належать нам, нашим Афілійованим особам або нашим чи їх ліцензіарам або постачальникам (далі - «Контент AXENT»), за винятком тих випадків, коли ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» надає вам свою письмову згоду на використання такого контенту. ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», її Афілійовані особи, а також наші або їх ліцензіари або постачальники, залежно від обставин, зберігають за собою право власності на Контент AXENT.

b. Надання ліцензії. У відношенні всієї вашої Інформації, що надається, ви надаєте нам і нашим Афілійованим особам поширювану на всі країни світу, не передбачаючу виплату роялті, безоплатну, невиключну, безстрокову, безвідкличну, з можливістю передачі і (багаторазово) субліцензійовану ліцензію без необхідності виплати вам або третім особам будь-якої винагороди. Відповідно до ліцензій ми можемо: (i) відтворювати, поширювати, передавати, виконувати і відображати (публічно чи іншим чином), надавати в загальний доступ, адаптувати, змінювати, редагувати, перекладати, продавати, пропонувати для продажу або імпорту та іншим чином використовувати і експлуатувати (і залучати інших осіб для здійснення таких прав від нашого імені або від імені Афілійованих осіб) вашу Інформацію, що надається, будь-які ідеї, що надаються або пов'язані з такою інформацією, або будь-які матеріали, втілені, відображені, включені або отримані у зв'язку з такою інформацією, в будь-якому форматі і на будь-яких носіях, відомих зараз або розроблених в майбутньому; (ii) створювати матеріали на основі наданої вами інформації (у тому числі без обмеження включати таку інформацію в інші матеріали або продукти, або послуги нашої компанії, наших Афілійованих осіб чи інших уповноважених осіб); (iii) використовувати всі товарні знаки та інші майнові права на вашу Інформацію, що надається; (iv) використовувати ваше ім'я, фотографію, портрет, голос, зовнішність і біографічну інформацію в якості новин, інформації або реклами у зв'язку з вашої Інформацією, що надається або іншим чином; та (v) використовувати вашу Інформацію, що надається (включаючи її зміст і похідні матеріали) для будь-яких рекламних цілей. ЯКЩО ВИ НЕ БАЖАЄТЕ НАДАВАТИ НАМ ПРАВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ 5, ПРОСИМО ВАС НЕ РОЗМІЩУВАТИ ЖОДНИХ МАТЕРІАЛІВ НА САЙТІ AXENT.

с. Відмова від відповідальності. Відвідувачі Сайту AXENT можуть розміщувати на сайті інформацію або матеріали, які є незаконними, такими, що вводять в оману або іншим чином порушують положення цієї Угоди. Ми, наші партнери, а також наші і їхні директори, посадові особи, співробітники, агенти, Дилери, ліцензіари і постачальники не підтверджуємо і не несемо відповідальності за будь-яку інформацію або матеріали, що розміщені на Сайті AXENT, або за використання або за можливість довіряти такій інформації чи матеріалам з вашого боку. Ви погоджуєтеся, що вся Інформація, що надається не є конфіденційною і може бути (i) розголошена широкій громадськості та (ii) використовується нами без (А) будь-яких зобов'язань щодо нерозголошення або збереження конфіденційності або (B) визнання вашого авторства або авторства третіх сторін. Ми залишаємо за собою право в будь-який час і на свій власний розсуд встановлювати обмеження на кількість і обсяг Інформації, що надається, яка може бути розміщена на Сайті AXENT, або на обсяг пам'яті, доступний для розміщення такої інформації.

d. Заяви та гарантії. Цим ви заявляєте і гарантуєте, що: (i) у вас є законне право та повноваження на укладення цієї Угоди; (ii) ви є єдиним власником або іншим чином маєте повне право і дозвіл на здійснення всіх прав на вашу Інформацію, що надається, а також на надання всіх ліцензій і прав, передбачених у цій Угоді, і ви отримали письмову згоду від правовласників і власників усіх матеріалів третіх сторін, які можуть бути включені в вашу Інформацію, що надається і які необхідні для надання ліцензій та прав, передбачених у цій Угоді; (iii) надання вами Інформації, що надається і використання такої інформації нами, нашими Афілійованими особами, нашими і їх уповноваженими особами, а також іншими користувачами Сайту AXENT, не порушує і не порушить в майбутньому будь-які патенти, авторські права, права на товарні знаки, комерційну таємницю або інші права відносно об'єктів інтелектуальної власності або інші права третіх осіб; (iv) ваша Інформація, що надається не є конфіденційною і не містить будь-яких конфіденційних даних; (v) при створенні, підготовці та розміщенні Інформації, що надається ви (А) дотримувалися і будете дотримуватися всіх необхідних законів і підзаконних актів, угод (включаючи без обмеження наші правила поведінки, викладені в розділі 4) і (B) не порушили і не будете порушувати будь-які обов'язкові для вас домовленості (включаючи без обмеження будь-які угоди, укладені з третіми особами), і (vi) ви отримали письмову згоду і (або) дозвіл кожної особи, ідентифікованої в вашій Інформації, що надається, на використання його або її імені та зображення для цілей використання такої Інформації в порядку, передбаченому в цій Угоді, або, у разі якщо ідентифікована осіба не досягла повноліття, ви отримали таку письмову згоду і (або) дозвіл від батьків або опікунів такої особи, а також від усіх інших установ, від яких така згода вимагається (і в будь-якому випадку по нашому запиту ви погоджуєтеся надати нам копію такої згоди і (або) дозволу). Якщо ви все ж розміщуєте інформацію, в якій міститься зображення ідентифікованого особи, ми переконливо рекомендуємо вам не включати в таку інформацію будь-які ідентифікаційні дані, такі як ім'я або адреса такої особи.

e. Відмова. Додаткові гарантії. Якщо це дозволено чинним законодавством, ви погоджуєтеся завжди звільняти нас і відмовлятися від будь-яких претензій до нас, наших Афілійованих осіб і наших і їх директорів, посадових осіб, співробітників, агентів, Дилерів, ліцензіарів і постачальників, а також зобов'язуєтесь не ініціювати, не подавати
і не пред'являти будь-яких претензій, вимог, позовів, вимог про відшкодування збитків, будь-яких витрат або витрат (включаючи без обмеження розумні судові витрати), будь-яким чином пов'язаних з цією Угодою та (або) використанням вашої Інформації, що надається, відповідно з правами, наданими вами за цією Угодою, включаючи без обмеження будь-які претензії, пов'язані з незаконним присвоєнням ідей. Крім того, якщо це дозволено чинним законодавством, цим ви відмовляєтеся від усіх прав, які ви можете мати у відповідності із законодавством будь-яких країн і які представляють собою «особисті немайнові права автора», «права на збереження художньої цілісності твору» чи аналогічні права, пов'язані з вашою Інформацією, що надається (і цим ви заявляєте і гарантуєте, що від усіх відповідних третіх сторін ви отримали пряму письмову відмову від усіх прав, які такі треті особи можуть мати у відповідності з законом у зв'язку з будь-якою вашою Інформацією, що надається). У будь-який час за нашим запитом ви повинні: (i) прийняти або організувати прийняття всіх заходів, які ми можемо розумно визнати необхідними або бажаними для того, щоб ми і наші Афілійовані особи могли отримати всі переваги, передбачені в цій Угоді і всіх ліцензіях, що надаються вами за цією Угодою; та (ii) оформити неелектронну паперову копію цієї Угоди.

f. Відсутність зобов'язання використовувати вашу Інформацію, що надається. Ми маємо право самостійно вирішувати скористатися або не скористатися правами, наданими нам відповідно до цієї Угоди, і ми не зобов'язані (i) використовувати будь-яку вашу Інформацію, що надається або (ii) включати вашу Інформацію, що надається в Контент Сайту AXENT, будь-які інші послуги чи матеріали.

6. Незапитувана інформація
Незважаючи на будь-які положення цієї Угоди, що передбачають інше, ми і наші Афілійовані особи не приймаємо, не вітаємо і не розглядаємо інформацію чи ідеї та пропозиції, що не були запитані одержувачем (далі - «Незапитувана інформація»), пов'язані з Сайтом AXENT, нашими продуктами або з чим-небудь іншим. Справжнім ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що: (а) будь-яка Незапитувана інформація не є конфіденційною, і ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» та її Афілійовані особи не мають зобов'язань щодо дотримання конфіденційності щодо такої Незапитуваної інформації; та (b) якщо це передбачено відповідним законодавством, будь-яка Незапитувана інформація стає власністю нашої компанії і наших Афілійованих осіб. Ні ми, ні наші Афілійовані особи не мають яких-небудь зобов'язань по відношенню до відправника або власника Незапитуваної інформації, і ми можемо використовувати Незапитувану інформацію для будь-яких цілей без виплати вам чи іншим особам якої б то не було компенсації.

7. Контроль. Інформування про неприйнятність матеріалах
Ми можемо, але не зобов'язані: (а) контролювати, оцінювати або змінювати вашу Інформацію, що надається до або після її появи на Сайті AXENT; (b) переконуватися в тому, що будь-які окремі або всі права, згоди і дозволи, пов'язані з вашою Інформацією, що надається, були отримані вами у відповідності з вашими зобов'язаннями, зазначеними вище; та (або) (c) відмовляти у розміщенні, відхиляти чи видаляти будь-яку вашу Інформацію, що надається в будь-який час і за будь-якої причини (включаючи без обмеження випадки, коли ми на власний розсуд дійшли висновку, що необхідні права, згоди і дозволи, які ви зобов'язані були отримати, отримані не були). Ви погоджуєтеся співпрацювати з нами для цілей проведення перевірок і запитів, зазначених вище. Ми можемо розголошувати будь-яку вашу Інформацію, що надається і всі обставини її надання будь-яким особам, за будь-якої причини або для будь-якої мети у відповідності з нашим Положенням про конфіденційність. Якщо вам стало відомо про будь-які незаконні, наклепницькі, образливі або неприйнятні матеріали, що розміщені на Сайті AXENT (за винятком матеріалів, які порушують авторські права і які розглядається окремо у розділі 19), просимо повідомити про це, пройшовши за посиланням Зворотній зв'язок, описати матеріал і вказати відповідну адресу або місце розташування такого матеріалу.

8. Права власності нашої компанії
Ми, наші Афілійовані особи та (або) наші та їхні ліцензіари і постачальники є власниками Сайту AXENT і всієї інформації та матеріалів (включаючи без обмеження будь-який Контент AXENT), що розміщений на Сайті AXENT. Така інформація та матеріали захищені законом про авторське право, правами на товарні знаки, патентами і (або) іншими правами щодо об'єктів інтелектуальної власності та законами. Якщо інше не було заздалегідь нами санкціоновано, ви погоджуєтесь не відтворювати, не змінювати, не передавати в оренду, не продавати, не поширювати і не створювати похідні роботи на основі всієї або будь-якої частини Сайту AXENT або на основі будь-якої інформації або матеріалів (включаючи без обмеження будь-який Контент AXENT), що розміщені на Сайті AXENT.
Ми, наші Афілійовані особи та (або) наші та їхні відповідні ліцензіари або постачальники є власниками торгових найменувань, торговельних марок і знаків обслуговування, розміщених на Сайті AXENT, включаючи без обмеження бренд AXENT. Будь-які товарні знаки і знаки обслуговування, що зустрічаються на Сайті AXENT та не належать нам чи нашим Афілійованим особам, є власністю їх відповідних власників. Ви не можете використовувати наші фірмові найменування, товарні знаки або знаки обслуговування у зв'язку з яким-небудь продуктом або послугою, які не є нашими продуктами або послугами, або яким-небудь іншим способом, який може призвести до введення в оману. Ніякі положення цієї Угоди і ніякі матеріали, розміщені на Сайті AXENT, не повинні тлумачитися як такі, що надають ліцензію або право використовувати будь-які торгові найменування, товарні знаки або знаки обслуговування без попередньої письмової згоди їх власника.
БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГА, ЩО НЕСАНКЦІОНОВАНЕ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ AXENT (ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ДЛЯ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО САЙТУ AXENT) МОЖЕ ПОТЯГНУТИ ЗА СОБОЮ НЕОБХІДНІСТЬ ВИПЛАТИ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ І ПРИЗВЕСТИ ДО ІНШОЇ ЦИВІЛЬНОЇ АБО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ.

9. Розіграші призів, конкурси та аналогічні акції
Розіграші призів, конкурси, лотереї та інші акції, що організовуються на Сайті AXENT (далі - «Акції»), можуть регулюватися окремими правилами, які не зазначені в цій Угоді. Беручи участь у будь-яких таких Акціях, ви погоджуєтеся дотримуватися таких правил, які можуть відрізнятися від умов, викладених у цій Угоді. У відношенні будь-якої такої Акції, у разі конфлікту між умовами проведення такої Акції та умовами користування Сайтом AXENT, умови проведення Акції будуть мати переважну силу.

10. Встановлення ціни на продукцію і покупка продукції у Офіційних Дилерів AXENT
Ви купуєте продукцію AXENT виключно у Офіційного Дилера AXENT, а не безпосередньо у ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ». Якщо ви бажаєте придбати який-небудь продукт або послугу, доступну на Сайті AXENT, від вас буде потрібно надання певної особистої інформації, наприклад, контактної інформації та даних про уподобання, для створення облікового запису клієнта, і вам буде надана можливість знайти Офіційного Дилера AXENT найближчого до вас, у якого ви зможете придбати продукцію AXENT. Ви можете отримати від нас листа, що підтверджує отримання вашого запиту стосовно придбання продукції AXENT, і передачу такого запиту Офіційному Дилеру AXENT. Такий лист не є підтвердженням прийняття вашого замовлення на придбання продукції AXENT, оскільки прийняття замовлень відбувається тільки Офіційним Дилером AXENT і тільки на його розсуд. Будь-яка інформація, що надається таким чином через Сайт AXENT, розглядатиметься компанією відповідно до умов цієї Угоди, Положенням про конфіденційність та Повідомленням про персональні дані. Надаючи нам ваші персональні дані в порядку визначених цією Угодою, ви надаєте нам свою згоду на обробку ваших персональних даних та їх передачу Офіційним Дилерам AXENT в цілях надання вам можливості придбати продукцію або послуги на умовах, описаних в цій Угоді. Може знадобитися верифікація вашої інформації. Ціна та наявність будь-якого товару чи послуги, зазначеної на Сайті AXENT, є орієнтовною і вимагає підтвердження вашим Офіційним Дилером AXENT. Остаточну ціну на продукцію визначає ваш Офіційний Дилер AXENT, враховуючи, в тому числі, всі застосовані податки, а також вартість доставки продукції.

11. Цільова аудиторія
ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» контролює та (або) управляє Сайтом AXENT з України, і функціонування Сайту AXENT не повинно призвести до необхідності Компанією дотримуватися законів або норм будь-якої іншої країни чи території. Якщо інше не зазначено, матеріали, розміщені на Сайті AXENT, представлені виключно для цілей надання послуг та просування продуктів, доступних в Україні. У межах, допустимих чинним законодавством, ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» не приймає на себе зобов'язань і не дає гарантій того, що Сайт AXENT, повністю або частково, а також будь-які продукти, послуги чи матеріали, що надаються за допомогою Сайту AXENT, є дозволеними до продажу і доступними для використання в інших країнах. Особи, які бажають отримати доступ до Сайту AXENT з інших країн, роблять це з власної ініціативи, на свій страх і ризик, а також несуть відповідальність за дотримання законодавства відповідної країни. Ми можемо повністю або частково обмежити доступ до Сайту AXENT для будь-якої особи, для будь-якої географічної території або юрисдикції на наш власний розсуд і в будь-який час.

12. Сторонні додатки
Сайт AXENT може взаємодіяти або використовувати стороннє програмне забезпечення та послуги (або посилання на них), які надаються нашими сторонніми постачальниками послуг (далі - «Сторонні додатки»). Оскільки ми не контролюємо Сторонні додатки, ви погоджуєтеся з тим, що ні ми, ні наші Афілійовані особи, ні наші чи їхні відповідні директори, посадові особи, співробітники, агенти, Дилери, ліцензіари або постачальники не несуть відповідальність за будь-які Сторонні додатки, включаючи без обмеження продуктивність, точність, цілісність, якість, законність, доцільність, безпеку або дотримання прав щодо об'єктів інтелектуальної власності, що стосуються Сторонніх додатків або їх використання. Ми не зобов'язані контролювати Сторонні додатки, і ми можемо в будь-який час видаляти або обмежувати доступ до будь-яких Сторонніх додатків (повністю або частково), що доступні на Сайті AXENT. Наявність Сторонніх додатків на Сайті AXENT значить наше схвалення або наш зв'язок з постачальником таких Сторонніх додатків. Крім того, використання Сторонніх додатків може регулюватися відповідно з додатковими умовами, що не викладені в цій Угоді або в нашому Положенні про конфіденційність (наприклад, умовами, які надаються постачальником Сторонніх додатків для регулювання використання таких Сторонніх додатків). Ця Угода не створює жодних юридичних відносин між вами і постачальником Сторонніх додатків, і жодні положення цієї Угоди не повинні тлумачитися як такі, що створюють зобов'язання для нас, наших Афілійованих осіб та / або наших і їхніх директорів, посадових осіб, співробітників, агентів, Дилерів, ліцензіарів або постачальників, або як такі, що надають гарантії щодо будь-яких Сторонніх додатків з нашого боку і з боку перерахованих вище осіб.

13. Сторонній контент
Сайт AXENT може володіти певними функціональними можливостями, які за допомогою системи або мережі, компонентом якої є Сайт AXENT, можуть забезпечити можливість маршрутизації, переходу або отримання доступу до певних електронних повідомлень і контенту, що надається третіми особами (далі - «Сторонній контент»). Користуючись такими функціональними можливостями Сайту AXENT, ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що ви дозволяєте нам надати вам доступ і передати вам Сторонній контент, пов'язаний з такою функціональною можливістю. Оскільки ми не контролюємо Сторонній контент, ви погоджуєтеся з тим, що ми також не несемо відповідальність за Сторонній контент, в тому числі за точність, цілісність, якість, законність, доцільність, безпеку або дотримання прав щодо об'єктів інтелектуальної власності, що стосуються такого Стороннього контенту . Ми не зобов'язані контролювати Сторонній контент, і ми можемо в будь-який час заблокувати або закрити доступ до будь-якого Сторонньому контенту (повністю або частково), доступному на Сайті AXENT. Ваш доступ або отримання Стороннього контенту через Сайт AXENT значить наше схвалення або наш зв'язок з постачальником такого Стороннього контенту. Крім того, використання Стороннього контенту може регулюватися відповідно з додатковими умовами, що не викладені в цій Угоді або в нашому Положенні про конфіденційність (наприклад, умовами, які надаються постачальниками Стороннього контенту). Ця Угода не створює жодних юридичних відносин між вами і постачальником Стороннього контенту, і жодні положення цієї Угоди не повинні тлумачитися як такі, що створюють зобов'язання для нас, наших Афілійованих осіб та / або наших і їхніх директорів, посадових осіб, співробітників, агентів, Дилерів, ліцензіарів або постачальників, як такі, що надають гарантії щодо будь-якого Стороннього контенту з нашого боку і з боку перерахованих вище осіб.

14. Посилання на інші сайти або посилання з інших сайтів
На Сайті AXENT можуть міститися посилання на інші сайти, і Сайт AXENT може бути доступний з інших сайтів та інтернет-ресурсів. За винятком випадків, прямо передбачених ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» на Сайті AXENT, ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» не є афілійованою особою і не пов'язана з операторами сторонніх сайтів або ресурсів, які містять посилання на Сайт AXENT або які можуть надаватися з Сайту AXENT. ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» не несе жодної відповідальності за точність, зміст або доступність інформації, розміщеної на сторонніх сайтах або ресурсах, які містять посилання на Сайт AXENT або які можуть надаватися з Сайту AXENT. Ми не можемо гарантувати, що ви будете задоволені будь-якими продуктами або послугами, доступними на сторонніх сайтах або ресурсах, які містять посилання на Сайт AXENT або які можуть надаватися з Сайту AXENT, оскільки такі сторонні сайти і ресурси належать і контролюються сторонніми незалежними організаціями. Ми не пропонуємо і не закликаємо до покупки будь-яких продуктів або послуг, ми не вживали жодних заходів для підтвердження точності та достовірності інформації, розміщеної на сторонніх сайтах або ресурсах, і ми не приймаємо на себе зобов'язань і не даємо гарантій щодо безпеки інформації (включаючи без обмеження інформацію про кредитні картки та іншу особисту інформацію), яку ви можете або повинні будете надати третій особі за допомогою такого стороннього сайту або ресурсу або іншим чином.
ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ СТОРОННІ САЙТИ, РЕСУРСИ І БУДЬ-ЯКИЙ КОНТЕНТ, ІНФОРМАЦІЮ, ДАНІ, РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ, ПРОДУКЦІЮ, ПОСЛУГИ АБО ІНШІ МАТЕРІАЛІВ, ЩО РОЗМІЩЕНІ НА ТАКИХ САЙТАХ І РЕСУРСАХ, НА СВІЙ РИЗИК, І ЩО КОРИСТУВАННЯ ТАКИМИ САЙТАМИ І РЕСУРСАМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ВЛАСНИКАМИ ВІДПОВІДНИХ СТОРОННІХ САЙТІВ І РЕСУРСІВ, А ТАКОЖ ЗАКОНОМ.
ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» має право у будь-який час і на свій власний розсуд блокувати посилання на Сайт AXENT технологічним чи іншим способом без попереднього повідомлення.

15. Відмова від гарантій
САЙТ AXENT, А ТАКОЖ УСІ ПРОДУКТИ, ПОСЛУГИ, ТОВАРИ, КОНТЕНТ ОФІЦІЙНИХ ДИЛЕРІВ AXENT, СТОРОННІ ДОДАТКИ (У ЗНАЧЕННІ, ВИЗНАЧЕНОМУ В РОЗДІЛІ 12), СТОРОННІЙ КОНТЕНТ (У ЗНАЧЕННІ, ВИЗНАЧЕНОМУ В РОЗДІЛІ 13), ІНФОРМАЦІЯ ТА МАТЕРІАЛИ, ДОСТУПНІ НА САЙТІ AXENT , НАДАЮТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є», БЕЗ ЖОДНИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, І МИ, НАШІ АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ ТА НАШІ І ЇХ ДИРЕКТОРИ, СПІВРОБІТНИКИ, АГЕНТИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НЕСУТЬ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І НЕ НАДАЮТЬ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРАВ ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ І ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ. ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І НЕ ДАЄ ГАРАНТІЇ ЩОДО ТОГО, ЩО САЙТ AXENT АБО БУДЬ-ЯКІ ТОВАРИ, ПОСЛУГИ, ПРОДУКТИ, КОНТЕНТ ОФІЦІЙНИХ ДИЛЕРІВ AXENT, СТОРОННІ ДОДАТКИ, СТОРОННІЙ КОНТЕНТ АБО МАТЕРІАЛИ, ДОСТУПНІ НА САЙТІ AXENT, Є ТОЧНИМИ, НАДІЙНИМИ, ПОВНИМИ, НЕ МІСТЯТЬ ПОМИЛОК АБО Є СУМІСНИМИ З БУДЬ-ЯКИМ КОНКРЕТНИМ ОБЛАДНАННЯМ І ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. ВИ ПОКЛАДАЄТЕСЯ І ВИКОРИСТОВУЄТЕ САЙТ AXENT І БУДЬ-ЯКІ ТОВАРИ, ПОСЛУГИ, ПРОДУКТИ, КОНТЕНТ ОФІЦІЙНИХ ДИЛЕРІВ AXENT, СТОРОННІ ДОДАТКИ, СТОРОННІЙ КОНТЕНТ АБО МАТЕРІАЛИ, ЩО ДОСТУПНІ НА САЙТІ AXENT, ТІЛЬКИ НА СВІЙ СТРАХ І РИЗИК. БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ ВИЩЕВИКЛАДЕНОГО ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І НЕ ДАЄ ГАРАНТІЙ (A) ЩОДО ЗАЯВ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ БУДЬ-ЯКИХ ОФІЦІЙНИХ ДИЛЕРІВ AXENT АБО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ТРЕТІХ ОСІБ; (B) ПРО ТЕ, ЩО САЙТ AXENT БУДЕ ДОСТУПНИЙ В ЯКИЙСЬ КОНКРЕТНО ВИЗНАЧЕНИЙ МОМЕНТ АБО ЩО ДОСТУП ДО САЙТУ AXENT БУДЕ БЕЗПЕРЕРВНИМ АБО БЕЗПЕЧНИМ; (C) ПРО ТЕ, ЩО ДЕФЕКТИ АБО ПОМИЛКИ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ; АБО (D) ПРО ТЕ, ЩО САЙТ AXENT АБО СЕРВЕРИ І МЕРЕЖІ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ДОСТУП ДО САЙТУ AXENT , Є ДОСТУПНИМИ І БЕЗПЕЧНИМИ ЧИ НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ АБО ІНШИХ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ.
Відповідно до законодавства деякі зазначені вище обмеження відповідальності і гарантій можуть бути заборонені; і тільки в тій мірі, в якій таке законодавство застосовується до вас; деякі або всі перераховані вище обмеження або застереження можуть вас не стосуватися, відповідно ви можете володіти додатковими правами.
На Сайті AXENT можуть зустрічатися неточності, помилки та матеріали, які порушують положення цієї Угоди. Крім того, треті особи можуть вносити несанкціоновані зміни в Сайт AXENT. Якщо вам стає відомо про будь-яку несанкціоновану зміну Сайту AXENT з боку третьої особи, просимо повідомити про це, пройшовши за посиланням Зворотній зв'язок, і описати відповідний матеріал і вказати адресу або розташування таких матеріалів на Сайті AXENT.

16. Обмеження відповідальності
НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НІ ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», НІ ЇЇ ФІЛІЇ І АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ ТА НІЯКІ ЇЇ АБО ЇХ ДИРЕКТОРИ, СПІВРОБІТНИКИ, АГЕНТИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ ПОВИННІ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, ШТРАФНІ, ОСОБЛИВІ АБО ПЕРЕДБАЧУВАНІ ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З САЙТОМ AXENT, А ТАКОЖ ЗА ВТРАТУ ПРИБУТКУ, УШКОДЖЕННЯ, ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗУПИНКОЮ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕРИВАННЯМ ВИКОРИСТАННЯ, ВТРАТОЮ ДАНИХ, ВТРАТОЮ ІНШИХ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ВТРАТОЮ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКУ ВИ НАДАЛИ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ AXENT (ВКЛЮЧАЮЧИ ВИКОРИСТАННЯ АБО ОТРИМАННЯ БУДЬ- ЯКИХ СТОРОННІХ ДОДАТКІВ АБО СТОРОННЬОГО КОНТЕНТА), АБО З НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ЗАВОЛОДІННЯМ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ, НАВІТЬ ЯКЩО ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» АБО ВІДПОВІДНІ СТОРОНИ БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ ЧИ ВИТРАТ. ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП АБО ЗМІНУ НАДАНОЇ ВАМИ ІНФОРМАЦІЯ ЧИ ДАНИХ АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ АБО ДАНІ, НАДІСЛАНІ АБО ОТРИМАНІ ВАМИ АБО НЕ ВІДПРАВЛЕНІ ЧИ НЕ ОТРИМАНІ ВАМИ. ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ЗАГРОЗЛИВУ, НАКЛЕПНИЦЬКУ, НЕПРИСТОЙНУ, ОБРАЗЛИВУ ПОВЕДІНКУ АБО НЕЗАПИТУВАНИЙ КОНТЕНТ БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ СТОРОНИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ОФІЦІЙНИХ ДИЛЕРІВ AXENT), АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОРУШЕННЯ ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ ПРАВ СТОСОВНО ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ АБО ІНШИХ ПРАВ. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН ПОВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» ПЕРЕД ВАМИ ЗА УСІ ЗБИТКИ, ВИТРАТИ (ЩО ВИНИКЛИ У ЗВ'ЯЗКУ З УГОДОЮ АБО З ФАКТУ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ), ЩО ВИПЛИВАЄ АБО ПОВ'ЯЗАНА З ЦІЄЮ УГОДОЮ, САЙТОМ AXENT АБО ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВОСТЮ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ AXENT, НЕ ПОВИННА ПЕРЕВИЩУВАТИ СУМУ, ЯКЩО ТАКА Є, ВИПЛАЧЕНИХ ВАМИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ АБО ЗА ДОСТУП ДО САЙТУ AXENT. Відповідно до законодавства деякі зазначені вище виключення або обмеження відповідальності за збитки можуть бути заборонені, і тільки в тій мірі, в якій таке законодавство застосовується до вас; деякі або всі перераховані вище обмеження або виключення можуть до вас не застосовуватись, відповідно ви можете володіти додатковими правами. Наприклад, в деяких юрисдикціях оператор сайту не може виключити або обмежити відповідальність за травми або смерть, завдану безпосередньо у зв'язку з використанням його сайту або у зв'язку з недбалістю такого оператора.

17. Відшкодування збитків
За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, ви зобов'язані захищати, відшкодовувати збитки і убезпечувати ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», її Афілійованих осіб і всіх її і їх директорів, посадових осіб, співробітників, агентів, ліцензіарів та постачальників від будь-яких заяв, претензій, дій, вимог, позовів та інших процесуальних дій (далі - «Претензії»), пов'язаних з наступним: (а) з використанням, неможливістю використання або виконанням дій, пов'язаних з Сайтом AXENT; (b) з будь-яким порушенням цієї Угоди або будь-яких інших умов або правил AXENT з вашого боку; (с) з будь-якою вашою Інформацією, що надається або іншими матеріалами, розміщеними вами на Сайті AXENT (включаючи без обмеження будь-які Претензії щодо того, що ваша Інформація, що надається або інші матеріали або їх використання заподіяли збиток або порушили права відносно об'єктів інтелектуальної власності, порушили недоторканність приватного життя або інші права будь-якої третьої сторони); або (е) з порушенням з вашого боку будь-яких прав відвідувачів, користувачів або клієнтів Сайту AXENT або будь-яких інших третіх сторін. Ви погоджуєтеся на вимогу відшкодувати ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», її Афілійованим особам або її або їх директорам, посадовим особам, співробітникам, агентам, Дилерам, ліцензіарам або постачальникам будь-які збитки, втрати, витрати, збори, штрафи та інші витрати, понесені ними (включаючи судові витрати і гонорари адвокатів) у зв'язку з такими Претензіями.

18. Розірвання угоди і застосування заходів впливу
Ця Угода дійсна до її розірвання. Ви погоджуєтеся з тим, що ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» може в будь-який час, за будь-якої причини і на свій власний розсуд призупинити, обмежити або закрити доступ або використання Сайту AXENT, включаючи без обмеження ті випадки, коли ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» приходить до висновку, що ви порушили положення цієї Угоди (включаючи без обмеження недотримання правил поведінки, викладених у Розділі 4), за умови дотримання будь-яких обмежень, встановлених відповідним законодавством щодо такого права ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ». У разі розірвання цієї Угоди ваше право на користування Сайтом AXENT має негайно бути припинено. Ви погоджуєтеся з тим, що будь-яке призупинення, обмеження або закриття вашого доступу або використання Сайту AXENT може бути здійснено без попереднього повідомлення, і що ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» може негайно деактивувати або видалити будь-які ім'я користувача та (або) паролі, що використовуються або надаються вами, а також всю інформацію та файли, пов'язані з вашим аккаунтом, і (або) заборонити подальший доступ до такої інформації або файлів. Ви погоджуєтеся з тим, що ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» не несе відповідальності перед вами або перед будь-якою третьою стороною за призупинення, обмеження або закриття вашого доступу до Сайту AXENT або будь-якої такої інформації або файлів і не зобов'язана надавати вам таку інформацію або файли після такого припинення, зупинення чи обмеження. ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» залишає за собою право вживати заходи, які вона може визнати необхідними або доцільними для забезпечення та (або) перевірки дотримання положень цієї Угоди (включаючи без обмеження у зв'язку з будь-яким судовим розглядом, пов'язаним з використанням вами Сайту AXENT, і (або) заявою третіх осіб про те, що ви користуєтеся Сайтом AXENT незаконно або з порушенням прав третіх осіб). Розділи 1, 5-8 і 11-22 цієї Угоди залишаються в силі після закінчення терміну дії або розірвання цієї Угоди.

19. Претензії про порушення авторських прав
Якщо ви є власником авторських прав або агентом і вважаєте, що матеріали, розміщені на Сайті AXENT, порушують ваші авторські права, ви можете направити ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» письмове повідомлення, що містить наступну інформацію:
• фізичний або електронний підпис особи, уповноваженої діяти від імені власника ексклюзивних прав, які були порушені;
• інформацію про роботу, що захищена авторським правом, право на яку було порушено, або, якщо повідомлення належить до кількох захищених авторським правом робіт, розміщених на одному сайті, - докладний перелік таких робіт, розміщених на сайті;
• інформацію про матеріал, який, як стверджується, порушує або є предметом порушення і який повинен бути видалений або доступ до якого має бути закритий, а також інформацію, необхідну для того, щоб ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» могла знайти такий матеріал (з метою прискорення обробки вашого повідомлення просимо вказати URL-адресу (посилання) на сторінку або відповідну інформацію);
• інформацію, необхідну для того, щоб ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» могла зв'язатися з вами, а саме поштову адресу, номер телефону і, якщо можливо, адресу електронної пошти;
• заяву про те, що у вас є достатні причини вважати, що використання такого матеріалу в зазначеному порядку не дозволено власником авторського права, його агентом або законом;
• заяву про те, що інформація, зазначена в повідомленні, є точною і що, будучи попередженим про відповідальність за неправдиві свідчення, ви уповноважені діяти від імені власника ексклюзивних прав, які були порушені.
Часто буває важко визначити, чи були порушені ваші права відносно об'єкта інтелектуальної власності, і ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» може запитати додаткову інформацію, перш ніж видаляти які-небудь матеріали. ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» може надати ймовірному порушнику вашу адресу електронної пошти, щоб він міг відповісти на ваші звинувачення. ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» залишає за собою право видаляти будь-які матеріали, які розміщені на Сайті AXENT і які можуть порушувати авторські права будь-якої особи відповідно до законодавства України, після отримання такого повідомлення. Повідомлення повинні направлятися за адресою: 14000, м.Чернігів, вул.Гетьмана Полуботка, 18.
Ви погоджуєтеся з тим, що у разі порушення чи загрози порушення прав інтелектуальної власності компанії AXENT, збиток, заподіяний ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», не повинен бути компенсований тільки грошовими коштами, і, відповідно, на додаток до інших наявних у компанії засобів правового захисту, ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» має право запитувати отримання судового рішення про припинення порушення або загрози порушення без доведення фактичних збитків та необхідності надання забезпечувальних заходів. Ви погоджуєтесь не посилатися на незначність завданих збитків під час судового розгляду.

20. Застосовуване право, врегулювання спорів
Ця Угода регулюється законодавством України, незалежно від принципів колізії законів. Ви погоджуєтеся з тим, що будь-який спір або вимога, що виникає або пов'язана з цією Угодою, доступом або використанням Сайту AXENT, має бути дозволеною в судах України, та цим ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції таких судів для цілей вирішення таких спорів або претензій.

21. Інші умови
Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано незаконним, недійсним або нездійсненним з якої б то не було причини, таке положення має вважатися незалежним від інших положень цієї Угоди і не повинно вплинути на дійсність і юридичну силу таких інших положень. Ця Угода не повинна тлумачитися як така, що створює якесь партнерство, спільне підприємство, відносини роботодавця і працівника, агентські відносини або відносини на підставі договору комерційної концесії між вами та ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ». Ви не можете передавати, відступатися або передавати за ліцензією будь-які зі своїх прав або зобов’язань за цією Угодою без нашої попередньої письмової згоди. Відмова будь-якої з сторін від прав, що виникають внаслідок невиконання або порушення положень цієї Угоди іншою стороною, не повинна вважатися відмовою від прав щодо будь-яких попередніх або наступних порушень або випадків невиконання умов Угоди, скоєних іншою стороною. Всі заголовки і назви розділів, що містяться в цій Угоді, наведені тільки для зручності і жодним чином не повинні використовуватися для тлумачення змісту відповідних розділів. Ця Угода, а також всі угоди і заяви, що згадані в ній або містяться в ній в якості посилання, являють собою повну угоду між вами та ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» щодо предмета цієї Угоди і, за винятком випадків, передбачених у цій Угоді, замінюють собою всі попередні письмові чи усні угоди і домовленості між вами та ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ», що стосуються змісту цієї Угоди. Призначені для вас повідомлення можуть бути розміщені (або посилання на повідомлення можуть бути розміщені) на Сайті AXENT, вислані вам електронною або звичайною поштою, на розсуд ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ». Без обмеження вищевикладеного ви погоджуєтеся з тим, що друкована версія цієї Угоди та будь-якого повідомлення, наданого вам в електронному вигляді, може бути представлена під час судового чи адміністративного розгляду, ініційованого у зв'язку з цією Угодою, в тій же мірі і на тих же умовах, як і інші документи, спочатку оформлені і збережені в друкованому вигляді.
Ця Угода ТОВ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ». Всі права захищені.